Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: BINT RISSALA 
BINT RISSALA ch. M, ARABIAN, 1920
BINT RISSALA*
ch 1920
ARABIAN
RAS #103; AHSB #217; GSB #722
IBN YASHMAK*
ch 1902
ARABIAN
EAO #135; GSB #430; AHSB #16; RAS #53
FEYSUL*
ch 1894
ARABIAN
GSB*255
IBN NURA*
gr 1876
ARABIAN
EGYPT*267
SOTTAM
gr 1860
SUEYDgr 1850
SHALFAgr 1850
BINT NURA*
ch 1885
AZIZ ch 1881
BINT NURAb 1870
EL ARGAA
1880
ARABIAN
EGYPT*218
Edit
BINT JELLABIET FEYSUL
ch 1860
 SHUWAYMAN ~1850
JELLABIET FEYSUL 1840
YASHMAK*
gr 1893
ARABIAN
SHAHWAN*
gr 1887
ARABIAN
WAZIR
gr 1863
 ZOBEYNI*  1844
GHAZIEH  1850
DAHMAH SHAHWANIYAH
gr 1870
Edit
A DAHMAH SHAHWANIYA ~1860
YEMAMA*
b 1885
ARABIAN
AZIZ
ch 1876
HARKAN gr 1855
AZIZA  1868
BINT BINT JELLABIET FEYSUL
1880
WAZIRI AL AUWAHLgr 1862
BINT JELLABIET FEYSUL ch 1860
RISALA*
ch 1900
ARABIAN
GSB*388
MESAOUD*
ch 14.2hh 1887
ARABIAN
GSB*2070
AZIZ
ch 1881
ARABIAN
EGYPT*277
 HARKAN
gr 1855
 ZOBEYNI*  1844
HARKA 1845
AZIZA
1868
 SAMHAN I 1850
BINT FARAS NAQADAN* 1860
YEMAMEH
gr 1872
ARABIAN
EGYPT*88
SHUEYMAN
gr 1862
 JERBOAgr 1855
SHUEYMA 1850
BINT GHAZIEH
gr 1858
ZOBEYNI*  1844
GHAZIEH  1850
RIDAA*
ch 1892
ARABIAN
GSB*207
MERZUK*
ch 1887
ARABIAN
GSB*2111
WAZIR
gr 1863
 ZOBEYNI*  1844
GHAZIEH  1850
MAKBULA EL KEBIRA
ch 1877
SHUEYMAN gr 1862
BINT BINT JELLABIET FEYSUL  
ROSE OF SHARON*
ch 1885
ARABIAN
GSB*108
HADBAN*
b 14.3 1878
A HADBAN ENZAHI  
A HADBAH ENZAHIYAH  
RODANIA*
ch 14.2 1869
A DESERT BRED ~1830
A KUHAYLAH RUDANIYAH ~1859
 * - Photo Available


PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT