Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: assol2 
ASSOL . M, AKHAL TEKES, 1985
ASSOL
1985
AKHAL TEKES
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
213
CHUMUCH
dkb/br 1929
 SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
blk 1928
MELE-KUSH* buck 1909
ATA-KAZAK   
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
KHADJI BAI
1925
TOICHI 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1920
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
1195
KARAMASHAL
buck 1944
AKHAL TEKES
435
TEZIR
buck 1937
TILLYAKUSH*buck 1926
AIbuck 1929
KARA DEPEL
b 1933
TUGURBAIch 1920
KARLAVATSCHb 1920
KHASMA
b 1950
AKHAL TEKES
1389
SKAK*
ch 1940
KIZIL*gr 1930
SKALAgr 1933
KHALDAMDI
b 1939
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
KHABAR 1930
AISHAT
b 1971
AKHAL TEKES
1416
FINISH*
buck 1960
AKHAL TEKES
FARFOR*
1954
AKHAL TEKES
FED
b 1948
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
FIALKAbr 1941
TAJAR
1946
TILLIA KUSH ~1936
ELIN2 ~1936
KASHAN
buck 1952
AKHAL TEKES
1245
KIR SAKAR*
gr 1936
ALGIRb 1930
AIDEN 8gr 1931
KARTINA
1946
TALMAZbuck 1939
KEDIblk 1942
ALSONA
ch 1955
AKHAL TEKES
#1112 Alsona
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213
CHUMUCH
dkb/br 1929
 SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH* buck 1909
ATA-KAZAK   
TYRSA
dkb/br 1951
AKHAL TEKES
953-51
SAFIAN
1944
FAKIR-SULU*b 1.57M 1935
SIMBILIKb 1935
TAMSHA
buck 1939
MELE-KIRGIblk 1928
TEMMI 398buck 1930
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT