Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: garem3 
GAREM buck. C, AKHAL TEKES, 1972
GAREM*
buck 1972
AKHAL TEKES
Garem 11 870
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
GEZEL
b 1930
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
dkb/br 1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SHIHLI-KULI-KURD ~1913
GUL-DJAKHAN
buck 1919
DJAJI BAIb 1902
AI-DJAMAL 1910
GUL*
pal 1955
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
ch 1939
AKHAL TEKES
604 Djeren
BAIRAK
1930
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
MANTIJA
buck 1968
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
AKHAL TEKES
#772
MELEKE
ch 1938
AKHAL TEKES
488
MELE*
buck 1928
EVERDI-TELEKE*ch 1914
OVEZ-MUKHAMED-KHAN ~1918
BEIFID
gr 1925
KARA-KUNONch 1917
ISCHAN KULIgr  
KIZYL GUL
gr 1941
AKHAL TEKES
771
BEK
1935
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
AL-SAKARpal 1925
KIR-BAITAL
gr 1920
DOVLET-ISHANgr 1903
MAMI-SARI 1910
MANAT
gr 1961  
AKHAL TEKES
Manat 1286
MASTER
buck 1954
AKHAL TEKES
#763
MERIDIAN
buck 1946
MELE-KUSHbuck 1937
AI-KUL 1940
SUALA
blk 1940
ALADINbuck 1934
SUSHKAb 1932
ANATOMIJA
 
AKHAL TEKES
Anatomija 81
ASKOL*
buck 1.59M 1949
SUDANbuck 1942
AK KYZ 1940
INNAMBOL
b 1939
BASKAK 1934
INAMgr 1926
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT