Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: garem3 
GAREM buck. C, AKHAL TEKES, 1972
GAREM
buck 1972
AKHAL TEKES
Garem 11 870
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-ALb 1910
   
GEZEL
1936
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SCHICHLI KULI KURDOV 1912
GUL-DJAKHAN
1919
DJAJI BAI 1906
AI-DJAMAL 1910
GUL*
buck 1951
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-HAN
buck 1932
AKHAL TEKES
213 (SU)
CHUMUCH
dkb/br 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE ZOR
blk 1928
MELE-KUSH* buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
1939
AKHAL TEKES
604
BAIRAK
1922
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
MANTIJA
1968
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
AKHAL TEKES
#772
MELEKE
ch 1938
AKHAL TEKES
488
MELE*
buck 1928
EVERDI-TELEKE*br 1914
OVEZ-MUKHAMED-KHAN ~1918
BEIFID
gr 1925
KARA KUNON*blk 1915
ISCHAN KULIgr  
KIZYL GUL
gr 1941
AKHAL TEKES
771
BEK
1935
   
   
KYR BAITAL
 
   
   
MANAT
 
AKHAL TEKES
Manat 1286
MASTER
blk 1954
AKHAL TEKES
763 SOV
MERIDIAN
ch 1946
MELE-KUSH* buck 1909
AI-KUL  
SUALA
blk 1940
ALADINbuck 1934
SUSHKAb 1932
ANATOMIJA
 
AKHAL TEKES
Anatomija 81
ASKOL*
buck 1.59M 1949
SUDANbuck 1942
AK KYZ 1940
INNAMBOL
b 1939
BASKAK 1934
INAMgr 1926
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT