Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: gektor 
GEKTOR gr. H, AKHAL TEKES, 1982
GEKTOR
gr 1982
AKHAL TEKES
GAUKHAR 4
buck 1977
AKHAL TEKES
#944
GAREM*
buck 1972
AKHAL TEKES
Garem 11 870
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
FAKIR-SULU*b 1.57M 1935
GEZELb 1930
GUL*
pal 1955
SAPAR-KHAN*buck 1932
DZHERENch 1939
MANTIJA
buck 1968
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
 MELEKEch 1938
KIZYL GULgr 1941
MANAT
gr 1961  
MASTERbuck 1954
ANATOMIJA  
MERKENKA
buck 1968
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
AKHAL TEKES
#772
 MELEKE
ch 1938
MELE*buck 1928
BEIFIDgr 1925
KIZYL GUL
gr 1941
BEK 1935
KIR-BAITALgr 1920
KOKETKA 2
 
AKHAL TEKES
KEMER
b 1953
 KIR SAKAR*gr 1936
MAH 1943
KUKUSHKA
1956
KUYUK*buck 1948
KOHA 1947
KASKA
gr 1964
AKHAL TEKES
#1548
KEMER
b 1953
AKHAL TEKES
#739
 KIR SAKAR*
gr 1936
AKHAL TEKES
#448
ALGIR
b 1930
AG ISCHAN buck 1919
ATTA-BALLY  
AIDEN 8
gr 1931
Edit
Edit
MAH
1943
AKHAL TEKES
#831
MARI*
gr 1935
MAMEDb 1925
AIbuck 1929
KHAMAR
ch 1931
BLONDELLIch 1920
KHODJAMED 1920
AKSIOMA
gr 1952
AKHAL TEKES
1101 Aksioma 12
ARAB*
gr 1930
AKHAL TEKES
#26
AG ISCHAN
buck 1919
 MELE CHEPbuck 1910
SCHA DURDIb 1915
ATA-GUSH
Golden Bay  
   
   
SAYDA
gr 1940
AKHAL TEKES
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
SATIRA
gr 1946
SLUCHAI*b 1.57M 1923
TEKEgr 1935
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT