Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: BASSAM3 
BASSAM . H, ARABIAN, 1905
BASSAM
1905
ARABIAN
SEYAL*
gr 1897
ARABIAN
GSB*320
MESAOUD*
ch 14.2 1887
ARABIAN
GSB*2070
AZIZ
ch 1878
ARABIAN
EGYPT*277
HARKAN
gr 1855
ZOBEYNI*  1844
HARKAgr 1845
AZIZA*
1868
SAMHAN I ~1858
BINT FARAS NAQADAN* 1860
YEMAMEH
gr 1872
ARABIAN
EGYPT*88
SHUWAYMAN
gr 1868
JERBOAgr 1855
SHUEYMA 1850
BINT GHAZIEH
gr 1872
ZOBEYNI*  1844
GHAZIEHgr 1850
SOBHA*
gr 1879
ARABIAN
EGYPT*119
WAZIR
gr 1863
ARABIAN
EGYPT*213
ZOBEYNI*
1844
 BARQ ~1834
SUNUNAH ~1834
GHAZIEH
ch 1845
Edit
Edit
SELMA*
gr 1865
ARABIAN
EGYPT*229
DESERT BRED
 
   
   
A HAMDANIYAH SIMRIYAH
 
   
   
BUKRA*
gr 1896
ARABIAN
GSB*283
AHMAR*
b 1890
ARABIAN
GSB*171
AZREK*
gr 14.2 1881
ARABIAN
GSB*70
A SAQLAWI JIDRAN
 
   
   
A SAQLAWIYAH JIDRANIYAH
 
   
   
QUEEN OF SHEBA*
b 15.0 1875
ARABIAN
GSB*31
A MUNIQI HUDRUJI
~1865
   
   
AN ABAYYAH SHARRAKIYAH
~1865
   
   
BOZRA*
gr 14.0 1881
ARABIAN
GSB*67
PHARAOH*
b 1876
ARABIAN
GSB*39
A BAY KUHAYLAN-AJUZ
~1866
Edit
Edit
A SAKLAWIYA JIDRANIYA
~1876
Edit
Edit
BASILISK*
gr 14.1 1875
ARABIAN
GSB*32
A SAGLAWI JEDRAN IBN A DERRI
 
   
   
A SAGLAWIYAH JEDRANIYAH IBN A DERRI
 
   
   
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT