Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: PURSAT 
PURSAT buck. C, AKHAL TEKES, 1965
PURSAT*
buck 1965
AKHAL TEKES
PEREN*
buck 15.3 1955
AKHAL TEKES
#779
ERKUS*
buck 1948
AKHAL TEKES
711
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
EVERDI-TELEKE* ch 1914
BEIFIDgr 1925
SKALA
gr 1933
SLUCHAI* b 1.57M 1923
KARA-GULblk 1927
ERKE-DJAN
buck 1938
AKHAL TEKES
670
ALADIN
buck 1934
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
AMAZONKAbuck 1929
EL
b 1930
KOMEK-CHERKEZ-LI  
ELANblk 1924
POBEDA
gr 1947
AKHAL TEKES
#1321
BIRGUT
gr 1936
AKHAL TEKES
#338
AK BELEK*
gr 1932
ATA-KHODJANOK  
KHOTCHA-KOR 1920
ENE
ch 1928
EVERDI-TELEKE* ch 1914
MERGEN ~1918
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
KHADJI BAI
1925
TOICHI Golden bay 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1926
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
YELEK
1961
AKHAL TEKES
KAZBEK
dkb/br 1956
AKHAL TEKES
881
KEIMIR*
b 1952
AKHAL TEKES
736
KIR SAKAR*
gr 1936
ALGIRb 1930
AIDEN 8gr 1931
SINITSA
ch 1940
SAPAR-KHAN*buck 1932
VEKHERZENch 1923
TAIAR
b 1939
AKHAL TEKES
1359 SOV
TILLYA KUSH
buck 155 cm 1926
TOPORBAIbuck 1918
MOWLJAN BERDY 1930
ELIN
1928
Edit
Edit
YELAN
blk 1950
AKHAL TEKES
ELAN
EL
b 1932
AKHAL TEKES
#100
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR  
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
ELKAB
blk 1926
MELE-KUSH*buck 1909
DOR-SEKILch 1920
KEDI
blk 1942
AKHAL TEKES
#740
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
 KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
KALKA-SEN
blk 1936
SLUCHAI* b 1.57M 1923
KELIATAblk 1923
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT