Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: kaltaman2 
KALTAMAN pal. C, AKHAL TEKES, 1963
KALTAMAN*
pal 1963
AKHAL TEKES
883 (SU)
FAKIRPELVAN*
ch 1951
AKHAL TEKES
828
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
AKHAL TEKES
#220 Sluchai
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
KAIB BAJ  
Edit
AVA-KULI
 
BEK-NAZAR-DOR*b 1913
Edit
FIRYUZA
b 1925
AKHAL TEKES
420
BEK-NAZAR-AL
b 1910
AK-YAL-MELE 1900
   
 
EGOZA
blk 1940
AKHAL TEKES
647 (Elik)
EL
b 1932
AKHAL TEKES
100
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR  1910
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
ELKAB
blk 1926
MELE-KUSH*buck 1909
DOR-SEKIL ch 1920
SALIK
pal 1924
AKHAL TEKES
364
POSMAN*
b 1919
BEK NAZAR ALb  
KUL MURAT SHAKHAR 1910
DOR-SEKIL
ch 1920
 Edit
Edit
KIRMIZI
buck 1954
AKHAL TEKES
1281 (SU)
GANDIKAP
 
AKHAL TEKES
KARLAVACH*
buck 1.57m 1939
AKHAL TEKES
#432
VEZIR
buck 1.56M 1934
TILLYA KUSHbuck 155 cm 1926
VEKHERZENch 1923
BAROK
b 1930
Edit
Edit
GUL-YALEK
1942
AKHAL TEKES
Edit
Edit
MILLET
ch 1935
AKHAL TEKES
877 (SU)
MAMED
b 1925
AKHAL TEKES
161
TOPORBAI
buck 1918
MELE-HADJI-NUR  1910
HODJA-BAL  
AKHAL-TEKE MARE
 
   
   
KAJMEK
ch 1930
AKHAL TEKES
046
BLONDELLI
 
Edit
Edit
KLJATWA
b 1915
KURBAN-BAIb 1890
PANIb 1909
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT