Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: kaltaman2 
KALTAMAN pal. C, AKHAL TEKES, 1963
KALTAMAN*
pal 1963
AKHAL TEKES
883 (SU)
FAKIRPELVAN*
ch 1951
AKHAL TEKES
828
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
AKHAL TEKES
#220 Sluchai
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
KAIB BAJ  
Edit
AVA-KULI
 
BEK-NAZAR-DOR*b 1913
Edit
FIRYUZA
b 1925
AKHAL TEKES
420
BEK-NAZAR-AL
b 1910
 AK-YAL-MELE 1900
   
 
EGOZA
blk 1940
AKHAL TEKES
647 (Elik)
EL
b 1932
AKHAL TEKES
#100
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR   
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
ELKAB
blk 1926
MELE-KUSH*buck 1909
DOR-SEKIL ch 1920
SALIK
pal 1924
AKHAL TEKES
364
POSMAN*
Golden Bay 1919
BEK-NAZAR-AL b 1910
KUL MURAT SHAKHAR 1910
DOR-SEKIL
ch 1920
 Edit
Edit
KIRMIZI
pal 1954
AKHAL TEKES
1281 KYRMYZY
GANDIKAP
pal 1948
AKHAL TEKES
696
KARLAVACH*
buck 1.57m 1939
AKHAL TEKES
#432
VEZIR
buck 1.56M 1934
TILLYA KUSHbuck 155 cm 1926
VEKHERZENch 1923
BAROK
dkb/br 1930
Edit
Edit
GUL-YALEK
b 1940
AKHAL TEKES
CHALA
blk 1932
KARA SEKIL 1924
CHEPE-ORAZ-GULI ~1922
MELE
buck 1929
Edit
Edit
MILLET
ch 1935
AKHAL TEKES
877 (SU)
MAMED
b 1925
AKHAL TEKES
161
TOPORBAI
buck 1918
MELE-HADJI-NUR   
HODJA-BAL Khodja Bal  
AKHAL-TEKE MARE
 
   
   
KAJMEK
ch 1930
AKHAL TEKES
046
BLONDELLI
1920
Edit
Edit
KLJATWA
b 1915
KURBAN-BAIb 1890
PANIb 1909
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT