Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: karusel2 
KARUSEL dk ch. M, AKHAL TEKES, 1969
KARUSEL
dk ch 1969
AKHAL TEKES
1547
ALMAZ*
b 1.63M 1957
AKHAL TEKES
#682 Almaz
ENILMEZ
1950
AKHAL TEKES
EL
b 1932
AKHAL TEKES
100
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR 1910
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
ELKAB
blk 1926
MELE-KUSH*buck 1909
DOR-SEKILch 1920
KARTINA
1946
AKHAL TEKES
#1237
TALMAZ
buck 1939
MELE-KIRGIblk 1928
TEMMIch 1930
KEDI
blk 1942
DOR BAIRAM*br 155 cm 1925
KALKA-SENblk 1936
MANTIIA
1947
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
AKHAL TEKES
#772
MELEKE
ch 1938
MELE*buck 1928
BEIFIDgr 1925
KIZYL GUL
gr 1941
BEK 1935
KYR BAITAL  
MANAT
 
AKHAL TEKES
Manat 1286
MASTER
blk 1954
MERIDIANch 1946
SUALAblk 1940
ANATOMIJA
 
ASKOL*buck 1.59M 1949
INNAMBOLb 1939
KRASOTA
ch 1951
AKHAL TEKES
1269
KOSHPELI
1935
AKHAL TEKES
454
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
AKHAL TEKES
KAIB BAJ
 
SULTAN GULI  
POLOT  
Edit
KICHI-KIZ
1925
AKHAL TEKES
BEK-NAZAR-AL
b 1910
AK-YAL-MELE 1900
   
Edit
AIVA
b 1947
AKHAL TEKES
ARAB DOR
b 1935
AKHAL TEKES
314
DOR-BAIRAM
b 1925
KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
ARAB-KALA
gr 1923
KAIB-BAI  
BESHIM 1915
AKKALA
1939
AKHAL TEKES
KALYAN
pal 1927
KUVANCH-BAI 1910
Edit
AGITATSIYA
buck 1924
BYASHIM-MELE 1910
ANNA 1910
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT