Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: khanum2 
KHANUM . M, AKHAL TEKES, 1962
KHANUM
1962
AKHAL TEKES
PEREN*
buck 15.3 1955
AKHAL TEKES
#779
ERKUS*
buck 1948
AKHAL TEKES
711
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
EVERDI-TELEKE* br 1914
BEIFIDgr 1925
SKALA
gr 1933
SLUCHAI*b 1.57M 1923
KARA-GULblk 1927
ERKE-DJAN
buck 1938
AKHAL TEKES
670
ALADIN
buck 1934
DOR BAIRAM*br 155 cm 1925
AMAZONKAbuck 1929
EL
b 1930
KOMEK-CHERKEZ-LI  
ELANblk 1924
POBEDA
gr 1947
AKHAL TEKES
#1321
BIRGUT
gr 1936
AKHAL TEKES
#338
 AK BELEK*
gr 1932
ATA-KHODJANOK  
KHOTCHA-KOR 1920
ENE
ch 1928
EVERDI-TELEKE* br 1914
MERGEN ~1918
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
 KHADJI BAI
1925
TOICHI 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1920
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
KARASEKIL
1955
AKHAL TEKES
OVLAK-SAKAR
1942
AKHAL TEKES
532
BIRGUT
gr 1936
AKHAL TEKES
#338
 AK BELEK*
gr 1932
ATA-KHODJANOK  
KHOTCHA-KOR 1920
ENE
ch 1928
EVERDI-TELEKE* br 1914
MERGEN ~1918
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
 KHADJI BAI
1925
TOICHI 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1920
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
FRAKTSIYA
1945
AKHAL TEKES
KARA SUR
~1935
Edit
Edit
FALMARJAN
buck 1939
AKHAL TEKES
417-39
TOPORBAI
buck 1918
MELE-HADJI-NUR 1910
HODJA-BAL  
FANTIN
b 1926
AG-ISHANbuck 1919
BIKE  
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT