Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: kuvvatli 
KUVVATLI buck. H, AKHAL TEKES, 1989
KUVVATLI*
buck 1989
AKHAL TEKES
1219
KARAMAN*
blk 1978
AKHAL TEKES
990
KERMEK*
b 1971
AKHAL TEKES
895
KALKAN
b 1965
AKHAL TEKES
882
KERMEK
b 1949
KESHIK-PEb 1936
MAMLEKETgr 1938
POBEDA
b 1953
DJAHILgr 1947
DOR-DEPEL 1942
TOVSHAN
gr 1950
AKHAL TEKES
1363
MOSKVA
gr 1936
AK SAKALgr 1930
KIR BAITAL  
DOR-DEPEL
b 1942
AK-SAKAL  
ATABAIb 1920
FIALKA
b 1964
AKHAL TEKES
1689
FARFOR
1954
AKHAL TEKES
831
FED
b 1948
 DOR BAIRAM*br 155 cm 1925
FIALKAbr 1941
TAYAR
ch 1946
TILLYA KUSHbuck 155 cm 1926
ELINb 1940
FESTIVAL
b 1958
AKHAL TEKES
1378
KEREM
gr 1952
KIR SAKAR* gr 1936
SEMBEblk 1941
FILFIL
ch 1950
FAKIR-SULU*b 1.57M 1935
SILMAb 1941
ALCHAK
pal 1981
AKHAL TEKES
2129
ENISH
pal 1974
AKHAL TEKES
950
MELEKE
buck 1967
AKHAL TEKES
903
ALGIR
b 1952
OVLAK-SAKARgr 1942
SAIBAb 1938
GERDJE
blk 1957
SALYUTbuck 1948
KARLOVACHbuck 1950
AZA
b 1963
AKHAL TEKES
1410
ALMAZ*
b 1.63M 1957
ENILMEZ 1950
MANTIIA  
ALGUSH
b 1956
FED b 1948
MERDJENch 1946
ALKEIK
ch 1970
AKHAL TEKES
1429
KAMBAR*
pal 1.61M 1961
AKHAL TEKES
#885 Kambar
KARLAVACH*
buck 1.57m 1939
VEZIRbuck 1.56M 1934
BAROKdkb/br 1930
KARALI
gr 1953
KIR SAKAR* gr 1936
ELMIKblk 1940
KAMINA
b 1956
AKHAL TEKES
1213
KEIMIR*
b 1952
KIR SAKAR* gr 1936
SINITSAch 1940
FANTAZIYA
b 1951
FAKIR SULUb 1935
MAMA-NIYAZb 1942
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT