Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: sajathanum 
SAJATHANUM ch. M, AKHAL TEKES, 1985
SAJATHANUM*
ch 1.61m 1985
AKHAL TEKES
DAGESTAN*
buck 1976
AKHAL TEKES
#985 Dagestan
YULDUZ*
b 1962
AKHAL TEKES
935
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
 SLUCHAI*b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
GEZEL
b 1930
 KARA-ENNIMdkb/br 1923
GUL-DJAKHANbuck 1919
GUL*
pal 1955
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
 CHUMUCHbuck 1929
MELE-ZOR 1916
DZHEREN
ch 1939
 BAIRAK 1930
AL 1925
FAKIYA
buck 1965
AKHAL TEKES
#1685
KARAT
1960
AKHAL TEKES
#726
TAIMAZ
buck 1953
TETIRb 1938
KEPTER TAI 1944
KARAKIZ
blk 1954
SAPAR-KHAN* buck 1932
DZHEREN ch 1939
FERGEZEL
 
AKHAL TEKES
#1376
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
 SLUCHAI*b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
MAMA-GEZEL
1942
MAMED-AMINbuck 1926
GEZEL b 1930
ARFA
b 1977
AKHAL TEKES
1726
AMETIST*
br 1.62M 1966
AKHAL TEKES
#858 Ametist
ABSENT*
blk 1952
AKHAL TEKES
#668
ARAB*
gr 1930
AG ISCHANbuck 1919
ATA-GUSHb  
BAKKARA
pal 1944
KERKENJE 1938
BAIAN DAMAgr 1936
ALGUSH
b 1956
AKHAL TEKES
1106
FED
b 1948
 DOR BAIRAM*br 155 cm 1925
FIALKAbr 1941
MERDJEN
ch 1946
ULKERch 1937
AJ-SOWAch 1935
AISHAT
b 1971
AKHAL TEKES
1416
FINISH*
buck 1960
AKHAL TEKES
FARFOR*
1954
FED b 1948
TAJAR 1946
KASHAN
buck 1952
KIR SAKAR*gr 1936
KARTINA 1946
ALSONA
ch 1955
AKHAL TEKES
#1112 Alsona
SAPAR-KHAN*
buck 1932
 CHUMUCHbuck 1929
MELE-ZOR 1916
TYRSA
dkb/br 1951
SAFIAN 1944
TAMSHAbuck 1939
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT