Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: sunkar 
SUNKAR . C, ,
SUNKAR
 
SAKLANMA
 
AKHAL TEKES
SOVKHOZ 2
1978
AKHAL TEKES
GINDUKUSH*
1965
AKHAL TEKES
#871. Aka GHINDUKUSH
ALMAZ*
b 1.63M 1957
ENILMEZ 1950
MANTIIA 1947
GIARSHASHLI
1955
ERKUS* buck 1948
KARA SASCHLI 1943
OKIS
dkb/br 1967
AKHAL TEKES
#1630 Okis 8
ORLIK
 
OVLAK SAKAR  
CTEPEL  
AKSIOMA
gr 1952
ARAB*gr 1930
SAYDAgr 1940
SABYRLI
 
AKHAL TEKES
#1843 Sabyrli
SEKTOR
buck 1963
AKHAL TEKES
917
PEREN*
buck 15.3 1955
ERKUS* buck 1948
POBEDAgr 1947
KESKETLI
gr 1952
KIR SAKAR* gr 1936
KIZIL MERbuck 1936
KAGIZ
buck 1955
AKHAL TEKES
#1203
KIR SAKAR*
gr 1936
 ALGIRb 1930
AIDEN 8gr 1931
ELMYK
blk 1940
ELb 1932
EZ GULIb 1926
GERNIKA
1982
AKHAL TEKES
GOMON
1976
AKHAL TEKES
KHOROG
b 1968
AKHAL TEKES
933
GUNDOGAR*
buck 1961
GELISHIKLI*buck 1949
GUL*buck 1951
KHUTSKA
blk 1949
SKAK*ch 1940
HAPIYAb 1937
MERKENKA 20
1968
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
MELEKEch 1938
KIZYL GULgr 1941
KOKETKA 2
 
KEMERb 1953
KUKUSHKA  
MALAYSIA
 
AKHAL TEKES
MELEKE
1976
AKHAL TEKES
KEROGLY
 
KAPLAN*blk 1.61m 1957
KISILGUL  
MYULK
 
Edit
Edit
TURTUSHKA
pal 1969
AKHAL TEKES
TEZIR
1958
FEDb 1948
PEIDACHI 1949
TOSKA
pal 1961
ASKOL*buck 1.59M 1949
TRAKTSIJA ~1951
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT