Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: adat2 
ADAT b. H, AKHAL TEKES, 1972
ADAT*
b 1972
AKHAL TEKES
YULDUZ*
b 1962
AKHAL TEKES
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
GEZEL
1936
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SCHICHLI KULI KURDOV 1912
GUL-DJAKHAN
1919
DJAJI BAI 1906
AI-DJAMAL 1910
GUL*
buck 1951
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-HAN
buck 1932
AKHAL TEKES
213 (SU)
CHUMUCH
dkb/br 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE ZOR
blk 1928
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
1939
AKHAL TEKES
604
BAIRAK
1922
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
ALGUSH
b 1956
AKHAL TEKES
1106
FED
b 1948
AKHAL TEKES
834
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
AKHAL TEKES
85
KURT-BAI
blk 1915
KURT-BAIgr 1910
AKHAL TEKE MARE ~1900
INGLIS-KURRO
b 1919
DIK-AYAKA  
KAIB-KARADASHLI 1910
FIALKA
br 1941
AKHAL TEKES
1015
ABRIKOS
ch 1926
KUVANCH-BAI 1910
Edit
FANTIN
b 1926
AG-ISHANbuck 1919
BIKE  
MERDJEN
ch 1946
AKHAL TEKES
ULKER
ch 1937
AKHAL TEKES
624
MAMED
b 1925
TOPORBAIbuck 1918
AKHAL-TEKE MARE  
PEL
ch 1932
KHADJI BAI 1925
BAMIch 1920
AJ-SOWA
ch 1935
AKHAL TEKES
477
TOICHI
1911
DOVLET-ISHANgr 1903
Edit
KIRGI
gr 1928
BEK-NAZAR-AL b 1910
TAT 1920
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT