Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: aktash2 
AKTASH blk. H, AKHAL TEKES, 1981
AKTASH*
blk 1981
AKHAL TEKES
975
AKBELEK
blk 1970
AKHAL TEKES
854
AKBAR*
blk 1957
AKHAL TEKES
672
ALAM
blk 1952
AKHAL TEKES
I Cat. #677
ARAB*
gr 1930
 AG ISCHANbuck 1919
ATA-GUSHb  
ANKETA
b 1944
KESHIK-PEb 1936
APAMb 1935
BIL-BIL
buck 1947
AKHAL TEKES
#1149
KARLAVACH*
buck 1.57m 1939
VEZIRbuck 1.56M 1934
BAROKdkb/br 1930
ELDRIM
ch 1938
DOR-DEPELb 1930
LIRAch 1930
ELSONA
buck 1957
AKHAL TEKES
SINUS
gr 1946
AKHAL TEKES
798
SUDAN
buck 1942
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
SKALAgr 1933
SAMOZVANKI
gr 1931
SULTAN-SANDJARbuck 1916
MESTUR-HATIMgr 1921
ILDRYM
buck 1944
AKHAL TEKES
RUS AKH
TEMEK
1938
TILLYA KUSHbuck 155 cm 1926
JEREN-GULbuck 1927
KEIK
b 1930
KOMEK-CHERKEZ-LI  
KIZch 1920
AKRA
blk 1972
AKHAL TEKES
1421
ABSENT*
blk 1952
AKHAL TEKES
#668
ARAB*
gr 1930
AKHAL TEKES
#26
 AG ISCHAN
buck 1919
MELE CHEPbuck 1910
SCHA DURDIb 1915
ATA-GUSH
b  
   
   
BAKKARA
pal 1944
AKHAL TEKES
KERKENJE
1938
KIZIL*gr 1930
KRASAVICA TURKMENII 054buck  
BAIAN DAMA
gr 1936
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
BAROKKO 1930
KASKA
gr 1964
AKHAL TEKES
#1548
KEMER
b 1953
AKHAL TEKES
#739
KIR SAKAR*
gr 1936
ALGIRb 1930
AIDEN 8gr 1931
MAH
1943
MARI*gr 1935
KHAMARch 1931
AKSIOMA
gr 1952
AKHAL TEKES
1101 Aksioma 12
ARAB*
gr 1930
 AG ISCHANbuck 1919
ATA-GUSHb  
SAYDA
gr 1940
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
SATIRAgr 1946
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT