Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: chorgos 2 
CHORGOS 2 buck. C, AKHAL TEKES, 1966
CHORGOS 2*
buck 1966
AKHAL TEKES
932
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
 KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
GEZEL
b 1930
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
dkb/br 1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SHIHLI-KULI-KURD ~1913
GUL-DJAKHAN
buck 1919
DJAJI BAIb 1902
AI-DJAMAL 1910
GUL*
pal 1955
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
ch 1939
AKHAL TEKES
604 Djeren
BAIRAK
1930
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
CHUSTKA
blk 1949
AKHAL TEKES
1391
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
AKHAL TEKES
#142
EVERDI-TELEKE*
ch 1914
DOVLET-ISHANgr 1903
EVERDITELEKEMARE  
BEIFID
gr 1925
KARA-KUNON ch 1917
ISCHAN KULIgr  
SKALA
gr 1933
AKHAL TEKES
377
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
 KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
KARA-GUL
blk 1927
KARA-KUNON ch 1917
ORAZ-SAHAT ~1917
HAPIYA
b 1937
AKHAL TEKES
1036
POSMAN*
buck 1919
AKHAL TEKES
198
BEK-NAZAR-AL
b 1910
 AK-YAL-MELE 1900
   
KUL MURAT SHAKHAR
1910
Edit
Edit
HEIVAN
blk 1927
AKHAL TEKES
432
MELE-HADJI-NUR
 
BABA-AHUNgr (Turkmen) 1909
Edit
KIRDENEK
1920
Edit
Edit
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT