Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: fakiya 
FAKIYA buck. M, AKHAL TEKES, 1965
FAKIYA
buck 1965
AKHAL TEKES
#1685
KARAT
1960
AKHAL TEKES
#726
TAIMAZ
buck 1953
AKHAL TEKES
812
TETIR
b 1938
AKHAL TEKES
600
EVERDI-TELEKE*
ch 1914
 DOVLET-ISHANgr 1903
EVERDITELEKEMARE  
CHARI
b 1924
BEK-NAZAR-AL b 1910
Edit
KEPTER TAI
1944
AKHAL TEKES
243-44
SERDAR
gr 1942
KIRgr 1932
MAULYAMch 1934
KEPTER
gr 1928
Edit
Edit
KARAKIZ
blk 1954
AKHAL TEKES
1225
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
ch 1939
AKHAL TEKES
604 Djeren
BAIRAK
1930
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
FERGEZEL
 
AKHAL TEKES
#1376
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
AKHAL TEKES
#220 Sluchai
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
KAIB BAJ  
Edit
AVA-KULI
 
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
Edit
FIRYUZA
b 1925
AKHAL TEKES
420
BEK-NAZAR-AL
b 1910
 AK-YAL-MELE 1900
   
 
MAMA-GEZEL
1942
AKHAL TEKES
#801
MAMED-AMIN
buck 1926
AKHAL TEKES
164
EVERDI-TELEKE*
ch 1914
 DOVLET-ISHANgr 1903
EVERDITELEKEMARE  
BEGENCH-ALI-AMAN-KELEN
~1932
Edit
Edit
GEZEL
b 1930
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
dkb/br 1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SHIHLI-KULI-KURD ~1913
GUL-DJAKHAN
buck 1919
DJAJI BAIb 1902
AI-DJAMAL 1910
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT