Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: gunim 
GUNIM . M, AKHAL TEKES, 1977
GUNIM
1977
AKHAL TEKES
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
#919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
 CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
KHADJI BAI
1925
TOICHI Golden bay 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1926
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
#1195
KARA-MASHAL*
buck 1.58M 1944
AKHAL TEKES
#435 Kara-Mashal
TEZIR
buck 1937
TILLYAKUSH*buck 1926
AIbuck 1929
KARA DEPEL
b 1933
TUGURBAIch 1920
KARLAVATSCHb 1920
KHASMA
b 1950
AKHAL TEKES
1389
SKAK*
ch 1940
 KIZIL*gr 1930
SKALAgr 1933
KHALDAMDI
b 1939
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
KHABAR 1930
GUBDENLI
b 1971
AKHAL TEKES
1462
CHORGOS 2*
buck 1966
AKHAL TEKES
932
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
FAKIR-SULU*b 1.57M 1935
GEZELb 1930
GUL*
pal 1955
SAPAR-KHAN* buck 1932
DZHERENch 1939
CHUSTKA
blk 1949
AKHAL TEKES
1391
SKAK*
ch 1940
 KIZIL*gr 1930
SKALAgr 1933
HAPIYA
b 1937
POSMAN* Golden Bay 1919
HEIVANblk 1927
GULYALEK
b 1958
AKHAL TEKES
#1159 Gulyalek
FED
b 1948
AKHAL TEKES
834
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
 KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
FIALKA
br 1941
ABRIKOSch 1926
FANTIN b 1926
FRAKZIA
blk/br 1945
AKHAL TEKES
1388
KARA-SUR
blk 1935
KOMEK-CHERKEZ-LI  
KARA-GULblk 1927
FALMARJAN
buck 1939
TOPORBAIbuck 1918
FANTIN b 1926
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT