Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: khunta12 
KHUNTA ch. M, AKHAL TEKES, 1975
KHUNTA
ch 1975
AKHAL TEKES
#1871
KHOROG
b 1968
AKHAL TEKES
933
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
SLUCHAI* b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
GEZEL
b 1930
KARA-ENNIMdkb/br 1923
GUL-DJAKHANbuck 1919
GUL*
pal 1955
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
CHUMUCHbuck 1929
MELE-ZOR 1916
DZHEREN
ch 1939
BAIRAK 1930
AL 1925
KHUTSKA
blk 1949
AKHAL TEKES
1391
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
EVERDI-TELEKE* ch 1914
BEIFID gr 1925
SKALA
gr 1933
SLUCHAI* b 1.57M 1923
KARA-GULblk 1927
HAPIYA
b 1937
AKHAL TEKES
1036
POSMAN*
Golden Bay 1919
BEK-NAZAR-ALb 1910
KUL MURAT SHAKHAR 1910
HEIVAN
blk 1927
MELE-HADJI-NUR  
KIRDENEK 1920
MINA
ch 1968
AKHAL TEKES
1622
MERKEZ
1947
AKHAL TEKES
#772
MELEKE
ch 1938
AKHAL TEKES
488
MELE*
buck 1928
EVERDI-TELEKE* ch 1914
OVEZ-MUKHAMED-KHAN ~1918
BEIFID
gr 1925
 KARA-KUNONch 1917
ISCHAN KULIgr  
KIZYL GUL
gr 1941
AKHAL TEKES
771
BEK
1935
BEK-NAZAR-DOR*b 1913
AL-SAKARpal 1925
KIR-BAITAL
gr 1920
DOVLET-ISHANgr 1903
MAMI-SARI 1910
AKSTAFA
b 1958
AKHAL TEKES
1423
ARFIST
b 1953
AKHAL TEKES
689
AKSAKAL
b 1948
KOSHPELIb 1935
ARMAgr 1940
FIALKA
br 1941
ABRIKOSch 1926
FANTINb 1926
BLONDINKA
b 1944
AKHAL TEKES
1151
DOR-BAIRAM
b 1925
KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
BOLMISAL
ch 1936
TOPORBAIbuck 1918
BELLIch 1924
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT