Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: kuyuk 
KUYUK buck. C, AKHAL TEKES, 1948
KUYUK*
buck 1948
AKHAL TEKES
(RUS)
YULDUZ*
b 1962
AKHAL TEKES
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI   
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-ALb 1910
   
GEZEL
b 1936
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SCHICHLI KULI KURDOV 1912
GUL-DJAKHAN
buck 1919
DJAJI BAI 1906
AI-DJAMAL 1910
GUL*
buck 1951
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213
CHUMUCH
dkb/br 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
1939
AKHAL TEKES
604
BAIRAK
1922
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
KUS DALANY
1935
AKHAL TEKES
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
AKHAL TEKES
85
KURT-BAI
blk 1915
AKHAL TEKES
99297
KURT-BAI
gr 1910
CHOPAR-KEL  
AKHAL TEKE MARE   ~1900
AKHAL TEKE MARE
~1900
 Edit
Edit
INGLIS-KURRO
b 1919
AKHAL TEKES
99131
DIK-AIAK
 
DOVLET-ISHANgr 1903
ATABAI-HAN  
KAIB-KARADASHLI
1910
Edit
Edit
KEIK
b 1930
AKHAL TEKES
237
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
AKHAL TEKES
 KAIB BAJ
 
SULTAN GULIblk  
POLOT  
Edit
KIZ
ch 1920
AKHAL TEKES
247
Edit
Edit
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT