Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: maya23 
MAYA b. M, AKHAL TEKES, 1965
MAYA
b 1965
AKHAL TEKES
1603
MURGAB
pal 1951
AKHAL TEKES
778
KARA-MASHAL*
buck 1.58M 1944
AKHAL TEKES
#435 Kara-Mashal
TEZIR
buck 1937
AKHAL TEKES
596
TILLYAKUSH*
buck 1926
TOPORBAI buck 1918
MOWLJAN BERDY 1930
AI
buck 1929
 MELE-KUSH*buck 1909
AKKUb 1910
KARA DEPEL
b 1933
AKHAL TEKES
705
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR  
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
KARLAVATSCH
b 1920
KHODSHI KARAD 1910
ATA KHAN 1910
MOSKVA
gr 1938
AKHAL TEKES
1307
MELE*
buck 1928
AKHAL TEKES
028
EVERDI-TELEKE*
ch 1914
 DOVLET-ISHANgr 1903
EVERDITELEKEMARE  
OVEZ-MUKHAMED-KHAN
~1918
Edit
Edit
PUDOK-KHAN
gr 1925
AKHAL TEKES
353
DELI-AT
~1915
Edit
Edit
ORAZ-NIYAZ-KARA-DASHLI
1900
   
   
MARAL
blk 1954
AKHAL TEKES
1289
DJANGLI KARA 2ND
gr 1944
AKHAL TEKES
BIRGUT
gr 1936
AKHAL TEKES
#338
AK BELEK*
gr 1932
ATA-KHODJANOK  
KHOTCHA-KOR 1920
ENE
ch 1928
EVERDI-TELEKE* ch 1914
MERGEN ~1918
AK-SU
gr 1929
AKHAL TEKES
17
BEK-NAZAR-DOR*
b 1913
BEK-NAZAR-ALb 1910
ILYAS KARA  
REDJEB-SAHAT
~1919
Edit
Edit
ETMA
buck 1947
AKHAL TEKES
1402
MARI*
gr 1935
AKHAL TEKES
478
MAMED
b 1925
TOPORBAI buck 1918
AKHAL-TEKE MARE  
AI
buck 1929
 MELE-KUSH*buck 1909
AKKUb 1910
EZ-GULI
b 1926
AKHAL TEKES
038
KULI-HAN
gr 1910
BURLAK  
Edit
ANNA-GUL
1910
Edit
Edit
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT