Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: moroshka 
MOROSHKA buck. M, AKHAL TEKES, 1969
MOROSHKA
buck 1969
AKHAL TEKES
#: 1305
MASTER
blk 1954
AKHAL TEKES
763 SOV
MERIDIAN
ch 1946
AKHAL TEKES
771 SOV
MELE-KUSH*
buck 1909
AKHAL TEKES
175
BOINOU*
buck 1885
LELYANING CHEPb 1880
AT MARE  
ORAZ-NIYAZ-KARA-DASHLI
 
   
   
AI-KUL
 
AKHAL TEKES
Edit
Edit
SUALA
blk 1940
AKHAL TEKES
ALADIN
buck 1934
AKHAL TEKES
296
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
 KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
AMAZONKA
buck 1929
KAIB-BAI  
AGITATSIYAbuck 1924
SUSHKA
b 1932
AKHAL TEKES
388
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
 KAIB BAJ  
Edit
SHADJIK
gr 1922
BEK-NAZAR-ALb 1910
KURT 1915
ACA
1950
AKHAL TEKES
#: 1131
SUDAN
buck 1942
AKHAL TEKES
571
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
AKHAL TEKES
85
 KURT-BAI
blk 1915
KURT-BAIgr 1910
AKHAL TEKE MARE ~1900
INGLIS-KURRO
b 1919
DIK-AYAKA  
KAIB-KARADASHLI 1910
SKALA
gr 1933
AKHAL TEKES
377
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI   
AVA-KULI  
KARA-GUL
blk 1927
KARA-KUNONch 1917
ORAZ-SAHAT ~1917
ARMA
~1936
AKHAL TEKES
173 MELE-KIRGI
 
Edit
Edit
10 AIRMA 10
 
Edit
Edit
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT