Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: oktava2 
OKTAVA buck. M, AKHAL TEKES, 1972
OKTAVA
buck 1972
AKHAL TEKES
#1631
CHORGOS 2*
buck 1966
AKHAL TEKES
932
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
 SLUCHAI* b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
GEZEL
b 1930
KARA-ENNIMdkb/br 1923
GUL-DJAKHANbuck 1919
GUL*
pal 1955
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
CHUMUCHbuck 1929
MELE-ZOR 1916
DZHEREN
ch 1939
BAIRAK 1930
AL 1925
CHUSTKA
blk 1949
AKHAL TEKES
1391
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
EVERDI-TELEKE*ch 1914
BEIFIDgr 1925
SKALA
gr 1933
SLUCHAI* b 1.57M 1923
KARA-GULblk 1927
HAPIYA
b 1937
AKHAL TEKES
1036
POSMAN*
Golden Bay 1919
BEK-NAZAR-ALb 1910
KUL MURAT SHAKHAR 1910
HEIVAN
blk 1927
MELE-HADJI-NUR  
KIRDENEK 1920
OVADAN
blk/br 1963
AKHAL TEKES
1627
ALMAZ*
b 1.63M 1957
AKHAL TEKES
#682 Almaz
ENILMEZ
1950
AKHAL TEKES
EL
b 1932
TUGURBAIch 1920
ELKABblk 1926
KARTINA
1946
TALMAZbuck 1939
KEDIblk 1942
MANTIIA
 
Edit
Edit
OVGAN
1952
AKHAL TEKES
1310
LACHIN
blk 1940
AKHAL TEKES
458
DAIKHAN
b 1933
AG ISCHANbuck 1919
ENE-HANUM ~1923
KARA-BAITAL
1930
Edit
Edit
SILFA
b 1942
AKHAL TEKES
929
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
 SLUCHAI* b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
SELYAU
ch 1929
MELE-KUSH*buck 1909
CHAU-SANEM 1920
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT