Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: oktava2 
OKTAVA buck. M, AKHAL TEKES, 1972
OKTAVA
buck 1972
AKHAL TEKES
#1631
CHORGOS 2*
buck 1966
AKHAL TEKES
932
GUNDOGAR*
buck 1961
AKHAL TEKES
699
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
 SLUCHAI* b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
GEZEL
b 1930
KARA-ENNIMdkb/br 1923
GUL-DJAKHANbuck 1919
GUL*
pal 1955
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
CHUMUCHbuck 1929
MELE-ZOR 1916
DZHEREN
ch 1939
BAIRAK 1930
AL 1925
CHUSTKA
blk 1949
AKHAL TEKES
1391
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
EVERDI-TELEKE*ch 1914
BEIFIDgr 1925
SKALA
gr 1933
SLUCHAI* b 1.57M 1923
KARA-GULblk 1927
HAPIYA
b 1937
AKHAL TEKES
1036
POSMAN*
Golden Bay 1919
BEK-NAZAR-ALb 1910
KUL MURAT SHAKHAR 1910
HEIVAN
blk 1927
MELE-HADJI-NUR  
KIRDENEK 1920
OVADAN
blk/br 1963
AKHAL TEKES
1627
ALMAZ*
b 1.63M 1957
AKHAL TEKES
#682 Almaz
ENILMEZ
1950
AKHAL TEKES
EL
b 1932
TUGURBAIch 1920
ELKABblk 1926
KARTINA
1946
TALMAZbuck 1939
KEDIblk 1942
MANTIIA
1947
AKHAL TEKES
MERKEZ
1947
MELEKEch 1938
KIZYL GULgr 1941
MANAT
gr 1961  
MASTERblk 1954
ANATOMIJA  
OVGAN
1952
AKHAL TEKES
1310
LACHIN
blk 1940
AKHAL TEKES
458
DAIKHAN
b 1933
AG ISCHANbuck 1919
ENE-HANUM ~1923
KARA-BAITAL
1930
Edit
Edit
SILFA
b 1942
AKHAL TEKES
929
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
 SLUCHAI* b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
SELYAU
ch 1929
MELE-KUSH*buck 1909
CHAU-SANEM 1920
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT