Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: pariza5 
PARIZA buck. M, AKHAL TEKES, 1976
PARIZA
buck 1976
AKHAL TEKES
1834
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
#919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
 KHADJI BAI
1925
TOICHI Golden bay 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1926
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
#1195
KARA-MASHAL*
buck 1.58M 1944
AKHAL TEKES
#435 Kara-Mashal
 TEZIR
buck 1937
TILLYAKUSH*buck 1926
AIbuck 1929
KARA DEPEL
b 1933
TUGURBAIch 1920
KARLAVATSCHb 1920
KHASMA
b 1950
AKHAL TEKES
1389
SKAK*
ch 1940
KIZIL*gr 1930
SKALAgr 1933
KHALDAMDI
b 1939
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
KHABAR 1930
PAZILLA
b 1971
AKHAL TEKES
#: 1634 Pazilla
FINISH*
buck 1960
AKHAL TEKES
FARFOR*
1954
AKHAL TEKES
FED
b 1948
DOR BAIRAM* br 155 cm 1925
FIALKAbr 1941
TAJAR
1946
TILLIA KUSH ~1936
ELIN2 ~1936
KASHAN
buck 1952
AKHAL TEKES
#1245
KIR SAKAR*
gr 1936
ALGIRb 1930
AIDEN 8gr 1931
KARTINA
1946
TALMAZbuck 1939
KEDIblk 1942
PALMA
1960
AKHAL TEKES
1636
FAKIR PELVAN*
ch 1951
AKHAL TEKES
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
SLUCHAI*b 1.57M 1923
FIRYUZAb 1925
EGOZA
blk 1940
ELb 1932
SALIKpal 1924
PASKA
gr 1951
AKHAL TEKES
1316
KARA-MASHAL*
buck 1.58M 1944
 TEZIRbuck 1937
KARA DEPELb 1933
POBEDA
gr 1947
BIRGUTgr 1936
PEL ch 1932
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT