Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: rovshan 
ROVSHAN b. M, AKHAL TEKES, 1965
ROVSHAN
b 1965
AKHAL TEKES
#1842
FAKIRPELVAN*
ch 1951
AKHAL TEKES
828
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
AKHAL TEKES
#220 Sluchai
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
 KAIB BAJ  
Edit
AVA-KULI
 
BEK-NAZAR-DOR*b 1913
Edit
FIRYUZA
b 1925
AKHAL TEKES
420
BEK-NAZAR-AL
b 1910
 AK-YAL-MELE 1900
   
 
EGOZA
blk 1940
AKHAL TEKES
647 (Elik)
EL
b 1932
AKHAL TEKES
100
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR  1910
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
ELKAB
blk 1926
MELE-KUSH*buck 1909
DOR-SEKIL ch 1920
SALIK
pal 1924
AKHAL TEKES
364
POSMAN*
b 1919
BEK-NAZAR-AL b 1910
KUL MURAT SHAKHAR 1910
DOR-SEKIL
ch 1920
 Edit
Edit
FRAKZIA
blk/br 1945
AKHAL TEKES
1388
KARA-SUR
blk 1935
AKHAL TEKES
429
KOMEK-CHERKEZ-LI
 
AKHAL TEKES
 KAIB BAJ
 
SULTAN GULI  
POLOT  
Edit
KARA-GUL
blk 1927
AKHAL TEKES
212
KARA-KUNON
ch 1917
MOVLAN-BAIch 1910
BABA-ORAZ ~1907
ORAZ-SAHAT
~1917
Edit
Edit
FALMARJAN
buck 1939
AKHAL TEKES
417-39
TOPORBAI
buck 1918
AKHAL TEKES
244
MELE-HADJI-NUR
1910
 BABA-AHUN gr (Turkmen) 1909
Edit
HODJA-BAL
 
BABA-AHUN gr (Turkmen) 1909
ORAZ-NIYAZ-KARA-DASHLI  
FANTIN
b 1926
AKHAL TEKES
417
AG-ISHAN
buck 1919
MELE-CHEPbuck 1910
SHA-DURDIb 1915
BIKE
 
EVERDI-TELEKE*br 1914
MIADYRb 1913
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT