Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: sere2 
SERE buck. C, AKHAL TEKES, 1965
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
213
CHUMUCH
dkb/br 1929
AKHAL TEKES
268
SUNCHELI
1925
MELE-KUSH* buck 1909
   
KEL
 
   
   
MELE-ZOR
blk 1928
AKHAL TEKES
312
MELE-KUSH*
buck 1909
 BOINOU*buck 1885
ORAZ-NIYAZ-KARA-DASHLI  
ATA-KAZAK
 
NAZAR-BELEN-DOR  
   
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
KHADJI BAI
1925
AKHAL TEKES
254
TOICHI
1911
DOVLET-ISHANgr 1903
Edit
KHELEU-BAI
1920
Edit
Edit
BAMI
ch 1920
AKHAL TEKES
59
KURBAN-SAKHAT
1913
BEK-NAZAR-DOR*b 1913
Edit
KONCHI
1920
Edit
Edit
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
1195
KARAMASHAL
buck 1944
AKHAL TEKES
435
TEZIR
buck 1937
AKHAL TEKES
596
TILLYAKUSH*
buck 1926
TOPORBAIbuck 1918
MOWLJAN BERDY  
AI
buck 1929
MELE-KUSH* buck 1909
AKKU 1910
KARA DEPEL
b 1933
AKHAL TEKES
705
TUGURBAI
ch 1920
MELE-HADJI-NUR 1910
SHIHLI-NUR-KAZI 1910
KARLAVATSCH
b 1920
KHODSHI KARAD 1910
ATA KHAN 1910
KHASMA
b 1950
AKHAL TEKES
1389
SKAK*
ch 1940
AKHAL TEKES
569
KIZIL*
gr 1930
EVERDI-TELEKE*br 1914
BEIFIDgr 1925
SKALA
gr 1933
SLUCHAI*b 1.57M 1923
KARA-GULblk 1927
KHALDAMDI
b 1939
AKHAL TEKES
1030
DOR BAIRAM*
br 155 cm 1925
KURT-BAIblk 1915
INGLIS-KURROb 1919
KHABAR
1930
KOMEK-CHERKEZ-LI  
HANUMgr 1920
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT