Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: tsvetonozhka 
TSVETONOZHKA gr. M, TERSK, 1938
TSVETONOZHKA
gr 1.54M 1938
TERSK
Rus Tersk 51
TSENITEL II*
gr 1.53m 1934
TERSK
Rus Tersk 20
TSENITEL*
gr 1.53m 1910
TERSK
 TSENNY*
gr 1899
TERSK
 TSYTEN
gr 1890
CYPRJANch 1875
BRAVAYAgr 1872
BOGATAYA
gr 1884
BAKHUSch 1875
OBLASTgr 1870
BAZILIKA
gr 1900
TERSK
BUHARETS*
gr 1888
BACHUSch 1875
YAVNAYAgr 1879
SHERFE
b 1885
SHAKHPALATch 1877
IDEYAb 1876
TSUKKI I
gr 1918
TSYNIK
gr 1909
TSENNY*
gr 1899
 TSYTENgr 1890
BOGATAYAgr 1884
GUSARKA
1899
GONDARgr 1890
UPRAVA  
SHEKHEREZADA
1911
SHATER*
ch 1895
EMIR EL ARABch 2 arshins 2 /4 inches 1883
SHAKRAch 1883
ZAIRA
1904
ZAPASgr 1.56M 1881
BURYA ~1894
TSEL ZHYZNI I
gr 1.50M 1934
TERSK
Rus Tersk 59
TSYAN*
gr 1.53m 1930
TERSK
Rus Tersk 55
TSYLINDR*
gr 1.55m 1911
TERSK
 TSENNY*
gr 1899
 TSYTENgr 1890
BOGATAYAgr 1884
PICHTA
gr 1902
PRIJATELgr 1884
ELEKTRA 1882
ARTEMIDA
gr 1917
RUSSIAN
Edit
Edit
TSETSARKA
gr 1.50M 1930
TERSK
Rus Tersk 73
TSYLINDR*
gr 1.55m 1911
TERSK
 TSENNY*
gr 1899
 TSYTENgr 1890
BOGATAYAgr 1884
PICHTA
gr 1902
PRIJATELgr 1884
ELEKTRA 1882
TSERERA
gr 1924
TERSK
TSENITEL*
gr 1.53m 1910
 TSENNY* gr 1899
BAZILIKAgr 1900
DINA
1920
Edit
Edit
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT