Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: yanitshar 
YANITSHAR . C, AKHAL TEKES,
YANITSHAR
 
AKHAL TEKES
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
213
CHUMUCH
dkb/br 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
blk 1928
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
KHADJI BAI
1925
TOICHI 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1920
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
1195
KARAMASHAL
buck 1944
AKHAL TEKES
435
TEZIR
buck 1937
TILLYAKUSH*buck 1926
AIbuck 1929
KARA DEPEL
b 1933
TUGURBAI ch 1920
KARLAVATSCHb 1920
KHASMA
b 1950
AKHAL TEKES
1389
SKAK*
ch 1940
KIZIL*gr 1930
SKALAgr 1933
KHALDAMDI
b 1939
DOR BAIRAM*br 155 cm 1925
KHABAR 1930
YARUM
 
AKHAL TEKES
FAKIRPELVAN*
ch 1951
AKHAL TEKES
828
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-ALb 1910
   
EGOZA
blk 1940
AKHAL TEKES
647 (Elik)
EL
b 1932
TUGURBAI ch 1920
ELKABblk 1926
SALIK
pal 1924
POSMAN*b 1919
DOR-SEKILch 1920
YAILA
 
AKHAL TEKES
Edit

Edit

 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT