Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: yanitshar 
YANITSHAR . C, AKHAL TEKES,
YANITSHAR
 
AKHAL TEKES
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
#919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
PEL
ch 1932
AKHAL TEKES
351
 KHADJI BAI
1925
TOICHI Golden bay 1911
KHELEU-BAI 1920
BAMI
ch 1926
KURBAN-SAKHAT 1913
KONCHI 1920
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
#1195
KARA-MASHAL*
buck 1.58M 1944
AKHAL TEKES
#435 Kara-Mashal
TEZIR
buck 1937
TILLYAKUSH*buck 1926
AIbuck 1929
KARA DEPEL
b 1933
TUGURBAI ch 1920
KARLAVATSCHb 1920
KHASMA
b 1950
AKHAL TEKES
1389
SKAK*
ch 1940
KIZIL*gr 1930
SKALAgr 1933
KHALDAMDI
b 1939
DOR BAIRAM*br 155 cm 1925
KHABAR 1930
YARUM
ch 1962
AKHAL TEKES
1705
FAKIRPELVAN*
ch 1951
AKHAL TEKES
828
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-ALb 1910
   
EGOZA
blk 1940
AKHAL TEKES
647 (Elik)
EL
b 1932
TUGURBAI ch 1920
ELKABblk 1926
SALIK
pal 1924
POSMAN* Golden Bay 1919
DOR-SEKILch 1920
YAILA
1949
AKHAL TEKES
OVLAK-SAKAR
gr 1942
AKHAL TEKES
532
BIRGUT
gr 1936
AK BELEK*gr 1932
ENEch 1928
PEL
ch 1932
 KHADJI BAI 1925
BAMIch 1926
YALDIRAK
ch 1937
AKHAL TEKES
1087
MAMED
b 1925
TOPORBAIbuck 1918
AKHAL-TEKE MARE  
CHAL-KUIRUK
b 1926
Edit
Edit
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT